Informujemy, że dnia 28 sierpnia 2020r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zmienił nazwę na Miejski Ośrodek Kultury.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Przedstawiony Statut reguluje zakresy wskazane przez ww ustawę. Zmianie ulega nazwa instytucji kultury z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Miejski Ośrodek Kultury.

Pełna treść uchwały:

UCHWAŁA NR XX.128.2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy i nadania jednostce nowego statutu

Zmianie uległo również logo ośrodka kultury, w przypadku wykorzystania logo dla potrzeb publikacji lub promocji prosimy o pobranie nowego znaku

Logo MOK

 

Translator