Deklaracja dostępności architektonicznej

Miejski Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego2, 68-208 Łęknica

Do budynku prowadzą trzy wejścia (wszystkie na parterze). Główne od strony, ul. Wojska Polskiego 2.

Przez główne wejście mogą wjechać na wózkach osoby niepełnosprawne.

Na parterze znajduje się miejsce odpoczynku oraz toalety (damska i męska).

Na parterze znajdują się pomieszczenia przystosowane dla osób na wózkach, sala widowiskowa.

Przed budynkiem jest duży parking dla gości (bez oznaczeń).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma również tłumacza języka migowego.

Przy wejściu zainstalowany jest dzwonek, słyszalny w biurze i bibliotece.

 

Translator